De voorbereidingen op locatie zijn gestart - Spetterend Wonen in Waterwijk

De voorbereidingen op locatie zijn gestart

mrt 24, 2023

In Bergschenhoek verrijst de komende tien jaar een nieuwe, duurzame en toekomstbestendige woonwijk: Wilderszijde. Spetterend Wonen in Waterwijk maakt onderdeel uit van Wilderszijde. Donderdag 23 maart is gestart met één van de eerste stappen: het ‘voorbelasten’ (draagkrachtig maken) van de grond.

Voor deze voorbelasting wordt zand gebruikt dat bij de aanleg van de A16, juist is afgegraven. Deze circulaire inzet van bouwmateriaal zorgt voor een reductie in CO2-uitstoot van circa 259 ton en past mooi in het duurzame karakter van de nieuwe wijk. Wethouder Simon Fortuyn assisteerde bij het lossen van de eerste lading.

Een mooie kans voor Wilderszijde aangezien de zandafgraving van het project A16 vlakbij plaatsvindt. Het bevordert circulariteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen en beperkt tegelijkertijd de CO2-uitstoot door onnodig transport te voorkomen. Voor het voorbelasten is ongeveer 100.000 m3 zand nodig en zijn 8 vrachtwagens betrokken die ongeveer 120 ritten per dag maken.